نویسنده = �������������� ���������������������� ����������
تهیة نقشه و تخمین سطح زیرکشت برنج در شهرستان ساری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای رادارست (RADARSAT)

دوره 41، شماره 68، آذر 1389

پرویز ضیائیان فیروزآبادی؛ لیلا صیاد بیدهندی؛ محمد اسکندری نوده