نویسنده = ���������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین الگوهای رفتار اقلیم در مناطق مختلف ایران بر اساس تحلیل طیفی و خوشه‌بندی مقادیر حدّی بارش و دما

دوره 43، شماره 77، زمستان 1390، صفحه 109-124

فرحناز تقوی؛ محسن ناصری؛ بردیا بیات؛ سید ساجد متولیان؛ داود آزادی فرد