نویسنده = ������������ ���������������� ������
برآورد محصول و کاه گندم دیم با استفاده از تصاویر Landsat-OLI

دوره 52، شماره 4، دی 1399، صفحه 589-604

10.22059/jphgr.2021.282725.1007396

میلاد باقری؛ علی درویشی بلورانی؛ سعید حمزه؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی


مقایسۀ دو روش NDSI و LSU در برآورد سطح برف به وسیلۀ سنجندۀ MODIS (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز سقز)

دوره 49، شماره 2، تیر 1396، صفحه 207-219

10.22059/jphgr.2017.62842

هیرش انتظامی؛ سید کاظم علوی پناه؛ علی درویشی بلورانی؛ حمید رضا متین فر؛ کامران چپی


بررسی قابلیت داده‌های چندزمانة ENVISAT-ASAR به‌منظور تفکیک زمانی و مکانی مزارع برنج

دوره 41، شماره 70، آذر 1389

علی درویشی بلورانی؛ ایرج غلامی؛ فردین میرزاپور