نویسنده = �������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسۀ کارایی روش‎¬های FAHP و GCA برای مکان¬یابی پخش سیلاب در محیط GIS (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبریز گربایگان)

دوره 45، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 55-76

10.22059/jphgr.2013.35144

حسنعلی فرجی سبکبار؛ سیروس حسن پور؛ علی عزیزی؛ آرش ملکیان؛ سیدکاظم علوی پناه