نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. تغییرات مؤلفه‏ های مؤثر در بارش‏ های اوج ایران

دوره 51، شماره 1، بهار 1398، صفحه 87-103

10.22059/jphgr.2019.254175.1007192

امید مفاخری؛ محمد سلیقه؛ آذر کرمانی


2. اثر کوه‌های زاگرس بر چرخندهای بارش‌زای ایران

دوره 50، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 639-653

10.22059/jphgr.2019.245032.1007142

فاطمه ستوده؛ بهلول علیجانی؛ محمد سلیقه؛ مهری اکبری


3. شناسایی و ناحیه بندی تغییرات زمانی و یکنواختی بارش ایران

دوره 49، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 191-205

10.22059/jphgr.2017.62841

امید مفاخری؛ محمد سلیقه؛ بهلول علیجانی؛ مهری اکبری