نویسنده = ���������� ���������������� ������������
مدل‎سازی تغییرات پوشش سرزمین شهرستان تبریز با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی و زنجیرۀ مارکف

دوره 45، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 97-121

10.22059/jphgr.2014.50075

محمد طاهری؛ مهدی غلامعلی فرد؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ شاهین رحیم اوغلی