نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. پایش تغییرات فصلی تالاب میقان با استفاده از داده های سنجش از دور رادار، حرارتی و اپتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

10.22059/jphgr.2021.322649.1007610

سارا عطارچی؛ سعید حمزه؛ محمد حسین حجاریان