نویسنده = ���������� �������������� ����������
اکتشاف نواحی دارای مس در منطقۀ قزل‌داش شهرستان خوی با استفاده از تصاویر هایپریون

دوره 47، شماره 2، تیر 1394، صفحه 287-302

10.22059/jphgr.2015.54464

مهدی بلواسی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ بتول زینالی؛ سعیده صاحبی وایقان