نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کارایی روش AHP در تعیین مناطق مستعد خطر سیلاب شهری (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهر تربت‌ حیدریه)

دوره 49، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 645-656

10.22059/jphgr.2018.231371.1007037

محدثه قربان زاده؛ مریم آذرخشی؛ ابوالفضل مساعدی؛ محمد رستمی خلج


2. حساسیت‌پذیری اکوریژن‌های خراسان رضوی به بیابان‌زایی بر پایۀ ارزیابی چرخۀ حیات

دوره 48، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 305-320

10.22059/jphgr.2016.59372

مینا شیروی؛ عادل سپهر؛ ابوالفضل مساعدی؛ ناصر پرویان