نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. پایش تغییرات فصلی تالاب میقان با استفاده از داده های سنجش از دور رادار، حرارتی و اپتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

10.22059/jphgr.2021.322649.1007610

سارا عطارچی؛ سعید حمزه؛ محمد حسین حجاریان


2. ارزیابی قابلیت باندهای رادار پولاریمتریک برای استخراج خصوصیات بیوفیزیکی سطح زمین

دوره 52، شماره 1، بهار 1399، صفحه 147-164

10.22059/jphgr.2020.295463.1007478

سامان نادی زاده شورابه؛ سارا عطارچی؛ فواد مینایی