نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. دورسنجی بقایای گیاهی سوزانده ‏شده در مزارع با بهره‌گیری از تصاویر سنجندۀ لندست

دوره 49، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 341-353

10.22059/jphgr.2017.62849

فاطمه علینقی زاده؛ مجید دولتی؛ محمد علی رستمی؛ ناصر برومند