نویسنده = �������������� �������������� ��������������
برآورد محصول و کاه گندم دیم با استفاده از تصاویر Landsat-OLI

دوره 52، شماره 4، دی 1399، صفحه 589-604

10.22059/jphgr.2021.282725.1007396

میلاد باقری؛ علی درویشی بلورانی؛ سعید حمزه؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی