نویسنده = �������������� ��������
تحلیل تغییرات حجم مخزن و جریان ورودی به سد دز تحت شرایط تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

10.22059/jphgr.2022.347398.1007721

محمد باعقیده؛ الهه عسگری؛ علیرضا انتظاری؛ مجید حسینی؛ اصغر کامیار


ارزیابی دقت خروجی مدل‌های منطقه‌ای آب و هوا در ایران

دوره 50، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 161-176

10.22059/jphgr.2018.237966.1007088

اصغر کامیار؛ حجت الله یزدان پناه؛ سعید موحدی