نویسنده = ���������� �������� �������� ��������
تحلیل تغییرات زمانی – مکانی شاخص کمبود آب در استان خوزستان در یک دهه گذشته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22059/jphgr.2022.339321.1007689

محمود احمدی؛ نعمت الله حسینی نیا