نویسنده = سعید نگهبان
تعداد مقالات: 2
2. مقایسه و تحلیل ویژگی‎های ژئومورفولوژیکی نبکاهای چهار گونه‎ی گیاهی در غرب دشت لوت (شرق شهداد ـ دشت تکاب)

دوره 44، شماره 1، بهار 1391، صفحه 55-76

مهران مقصودی؛ سعید نگهبان؛ سجاد باقری سید شکری؛ سمیرا چزغه