نویسنده = بختیار محمدی
تعداد مقالات: 3
1. اقلیم شناسی رودبادها در خاورمیانه

دوره 51، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 201-221

بختیار محمدی؛ بهلول علیجانی؛ آرام عمر صالح


3. شناخت پهنه¬های همدید فشار مؤثر بر اقلیم ایران در نیمۀ سرد سال

دوره 45، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 125-144

بختیار محمدی؛ امید یزدانی