نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. تخمین میزان نیتروژن در گیاه سویا با استفاده از سنجش از دور

دوره 45، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 109-124

10.22059/jphgr.2013.35153

فاطمه شکی؛ فرانسواز برنارد؛ روشنک درویش‎زاده؛ عبدالحمید دشتی آهنگر