نویسنده = مجتبی رحیمی
تعداد مقالات: 2
1. تغییرات زمانی- مکانی پوشش برف دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی

دوره 49، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 381-393

قاسم عزیزی؛ مجتبی رحیمی؛ حسین محمدی؛ فرامرز خوش اخلاق


2. شناسایی الگوهای همدیدی مؤثر در شکل‌گیری ناهنجاری‌های دمایی ایران و اروپا

دوره 47، شماره 1، بهار 1394، صفحه 91-104

قاسم عزیزی؛ مرتضی میری؛ مجتبی رحیمی