نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اولویت‌بندی زیرحوضه‌های آبخیز بهشت‌آباد از نظر پتانسیل سیل‌خیزی

دوره 48، شماره 1، بهار 1395، صفحه 143-158

10.22059/jphgr.2016.57032

بهرام بدری؛ رفعت زارع بیدکی؛ افشین هنربخش؛ فاطمه آتشخوار