نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. اندازه ‏گیری میزان گردوغبار ریزشی و تحلیل فضایی آن درمناطق 22گانه شهر تهران

دوره 51، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 633-649

10.22059/jphgr.2019.285122.1007415

فاطمه ارسلانی؛ بهلول علیجانی؛ مهری اکبری؛ شیرین محمدخان


2. شناسایی و ناحیه بندی تغییرات زمانی و یکنواختی بارش ایران

دوره 49، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 191-205

10.22059/jphgr.2017.62841

امید مفاخری؛ محمد سلیقه؛ بهلول علیجانی؛ مهری اکبری