کلیدواژه‌ها = پلتیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییر اقلیم حوضۀ گاوخونی در فاز پایانی کواترنر

دوره 48، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 213-229

طیبه کیانی؛ محمدحسین رامشت؛ امجد ملکی؛ فریده صفاکیش