کلیدواژه‌ها = سینوپتیک
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل دینامیکی –سینوپتیکی سازوکار بارش‌های تابستانۀ جنوب شرق ایران

دوره 48، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 335-349

10.22059/jphgr.2016.60092

شعیب آب خرابات؛ مجید رضایی بنفشه؛ سعید جهان بخش اصل؛ مصطفی کریمی؛ علی اکبر رسولی


2. واسنجی داده‌های باران سری 3B42 و 3B43 ماهوارۀ TRMM در زون‌های اقلیمی ایران

دوره 48، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 287-303

10.22059/jphgr.2016.59370

مهدی عرفانیان؛ سیما کاظم پور؛ حسن حیدری