کلیدواژه‌ها = زاگرس
تعداد مقالات: 4
1. اثر کوه‌های زاگرس بر چرخندهای بارش‌زای ایران

دوره 50، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 639-653

10.22059/jphgr.2019.245032.1007142

فاطمه ستوده؛ بهلول علیجانی؛ محمد سلیقه؛ مهری اکبری


3. بررسی نقش تکتونیک در ناهنجاری مورفومتری شبکه‎ی زهکشی در چهار حوضه‎ی آبخیز در زاگرس

دوره 43، شماره 76، پاییز 1390، صفحه 51-70

شهرام بهرامی؛ مهران مقصودی؛ کاظم بهرامی


4. تحلیل ساختاری گسل ایذه در بخش مرکزی زاگرس با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور

دوره 43، 75(بهار1390)، تابستان 1390

مهران عزیزاده؛ فاطمه ملامهرعلی‌زاده