دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالاتی که تایید شده نهایی(آماده به انتشار) هستند، چنانچه سردبیر عدم صلاحیت چاپ مقاله ای را اعلام نمایید طبق مصوبه هیأت تحریریه، مقاله از جریان کار خارج می گردد.

مقاله کامل

تحلیل روند دید افقی درجنوب غرب ایران بین سال های 2020-1998

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1401

10.22059/jphgr.2022.339960.1007685

بهروز ساری صراف؛ غلام حسن محمدی؛ محمد یزدانی


بررسی آماری ویژگی‌های وردایست در تهران و شیراز در ماه‌های ژانویه و ژوئیه (2022-2000)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

10.22059/jphgr.2023.354992.1007747

محمد مرادی


پیش‌نگری چشم انداز آتی دما و بارش حوضه آبریز دریاچه ارومیه مبتنی بر مدل‌های CMIP6

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22059/jphgr.2023.352727.1007737

فیروز عبدالعلی زاده؛ علی محمد خورشید دوست؛ سعید جهانبخش اصل