دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

لازم به ذکر است مقالاتی که تایید شده نهایی(آماده به انتشار) هستند، چنانچه سردبیر عدم صلاحیت چاپ مقاله ای را اعلام نمایید طبق مصوبه هیأت تحریریه، مقاله از جریان کار خارج می گردد.

مقاله کامل

1. مکان یابی اسکان موقت مبتنی بر مخاطره سیل در شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.22059/jphgr.2021.320333.1007602

مرضیه بذرافکن؛ مهران مقصودی؛ ابوالقاسم گورابی؛ مجتبی یمانی


2. تحلیل فضایی روند تابش موج‌بلند خروجی زمین در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

10.22059/jphgr.2021.330036.1007643

Hashem Rostamzadeh


3. تحلیل زمانی- مکانی شاخص کیفیت هوای شهر تهران در طی دوره ده سال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22059/jphgr.2021.324223.1007620

فایزه آفریده؛ محمد حسین رامشت؛ گراهام مورتین


4. بررسی تغییرات سوزبادهای دشت زرینه اوباتوو طی سه دهه اخیر با استفاده از روش Man-Kendall

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22059/jphgr.2021.328798.1007635

نادر پروین


5. ارزیابی فعالیت های نئوتکتونیکی در تحولات حوضه های آبریز (مورد مطالعه: حوضه های آبریز جنوب کوهستان کرکس )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

10.22059/jphgr.2021.254527.1007197

علیرضا تقیان؛ فرخ ملک زاده


6. واکاوی خشکسالی هواشناسی با شاخص اصلاحی SPI در اقلیم خشک (مطالعه موردی: مرکز، جنوب و شرق ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

10.22059/jphgr.2022.326451.1007628

مجید گزل خو؛ حسین محمدی؛ رضا برنا؛ فریده اسدیان


7. تعیین آستانه های شروع فرسایش خندقی در شیب های نواحی نیمه خشک مطالعه موردی:حوضه زهکشی اوجان چای ،دامنه های شرقی کوهستان سهند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

10.22059/jphgr.2022.106008.1006609

مریم بیاتی خطیبی؛ مریم بیاتی خطیبی


8. هم‌زمانی تغییرات مکانی واچرخند عربستان در تراز 850 hPa با بارش‌های اکتبر تا مارس در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

10.22059/jphgr.2022.330917.1007647

مصطفی کریمی؛ علی اکبر شمسی پور؛ فرامرز خوش اخلاق؛ فهیمه نوروزی؛ مهناز جعفری