تماس با ما

تهران، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه آذین، دانشکده جغرافیا، طبقه چهارم، موسسه جغرافیا، دفتر مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی

ایمیل: jphgr@ut.ac.ir

صندوق پستی 14176               تلفکس: 61113681


CAPTCHA Image