نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 5
1. مقایسة عملکرد مدل‏ های سری زمانی SARIMA و Holt-Winters با روش‏ه ای هوش مصنوعی در پیش‏ بینی طوفان‏ های گردوغبار (مطالعة موردی: استان سیستان و بلوچستان)

دوره 52، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 567-587

10.22059/jphgr.2021.303847.1007524

مسعود پورغلام آمیجی؛ محمد انصاری قوجقار؛ جواد بذرافشان؛ عبدالمجید لیاقت؛ شهاب عراقی نژاد


4. ارزیابی روش‎های مختلف درون‎یابی داده‎های بارندگی ماهانه و سالانه (مطالعه‎ی موردی: استان خوزستان)

دوره 44، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 117-130

10.22059/jphgr.2012.30245

مهدی نادی؛ مژده جامعی؛ جواد بذرافشان؛ سمیه جنت رستمی


5. بررسی تغییرات روزهای بارشی تحت تأثیر خرد اقلیم شهری در کلانشهر تهران

دوره 43، شماره 77، زمستان 1390، صفحه 93-108

جابر رحیمی؛ جواد بذرافشان؛ علی رحیمی