نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش اشکال و فرایندهای ژئومورفولوژی در کیفیت سنگ‎دانه‎ها در حوضه‎ی آبخیز خرّم‎آباد

دوره 43، شماره 78، زمستان 1390، صفحه 69-82

شهرام بهرامی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ گوهر عزیزی پور؛ کاظم بهرامی


2. تحلیل مورفومتری و مورفولوژی شبکه زهکشی در مخروط آتشفشانی تفتان

دوره 0، شماره 0، زمستان 1387

شهرام بهرامی؛ مجتبی یمانی؛ سید کاظم علوی پناه