نویسنده = بهلول علیجانی
اندازه ‏گیری میزان گردوغبار ریزشی و تحلیل فضایی آن درمناطق 22گانه شهر تهران

دوره 51، شماره 4، دی 1398، صفحه 633-649

10.22059/jphgr.2019.285122.1007415

فاطمه ارسلانی؛ بهلول علیجانی؛ مهری اکبری؛ شیرین محمدخان


اقلیم شناسی رودبادها در خاورمیانه

دوره 51، شماره 2، تیر 1398، صفحه 201-221

10.22059/jphgr.2019.257049.1007216

بختیار محمدی؛ بهلول علیجانی؛ آرام عمر صالح


رفتارسنجی اثر گرمایش جهانی بر پُرفشار جنب حاره

دوره 51، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 33-50

10.22059/jphgr.2019.258677.1007223

بهلول علیجانی؛ میثم طولابی نژاد؛ علیرضا کربلائی درئی


اثر کوه‌های زاگرس بر چرخندهای بارش‌زای ایران

دوره 50، شماره 4، دی 1397، صفحه 639-653

10.22059/jphgr.2019.245032.1007142

فاطمه ستوده؛ بهلول علیجانی؛ محمد سلیقه؛ مهری اکبری


شناسایی و ناحیه بندی تغییرات زمانی و یکنواختی بارش ایران

دوره 49، شماره 2، تیر 1396، صفحه 191-205

10.22059/jphgr.2017.62841

امید مفاخری؛ محمد سلیقه؛ بهلول علیجانی؛ مهری اکبری


شناسایی الگوهای همدیدی بارش های سنگین ساحل شمالی خلیج فارس

دوره 46، شماره 3، آبان 1393، صفحه 275-296

10.22059/jphgr.2014.52132

اسماعیل احمدی؛ بهلول علیجانی


تحلیل فضایی خشکسالی های بلندمدت ایران

دوره 45، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-12

10.22059/jphgr.2013.35831

ام السلمه بابایی؛ بهلول علیجانی


ارزیابی شرایط مناسب برای فعالیت شنا در سواحل استان گیلان

دوره 45، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 39-54

10.22059/jphgr.2013.35143

مهناز عزیز ابراهیم؛ بهلول علیجانی


ارزیابی تأثیر عوامل اقلیمی بر رشد پوشش گیاهی در مراتع متراکم ایران با استفاده از تصاویر AVHRR

دوره 43، 75(بهار1390)، تیر 1390

منوچهر فرج زاده؛ امان اله فتح نیا؛ بهلول علیجانی؛ پرویز ضیائیان


بررسی تداوم روزهای یخبندان در ایران، با استفاده از مدل زنجیره مارکوف

دوره 42، شماره 73، دی 1389، صفحه 1-19

بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی؛ اله‌بخش ریگی چاهی ریگی چاهی؛ پرویز خسروی


شناسایی الگوهای سینوپتیکی سرماهای شدید شمال غرب ایران

دوره 0، شماره 64، اسفند 1387

بهلول علیجانی؛ محمود هوشیار