نویسنده = غلام عباس فلاح قالهری
ارزیابی روند پارامترهای اقلیمی مؤثر بر تولید بادام در استان آذربایجان غربی

دوره 52، شماره 2، تیر 1399، صفحه 253-269

10.22059/jphgr.2020.236586.1007074

الهه عسگری؛ غلام عباس فلاح قالهری؛ جواد جمال آبادی


بررسی اثرات تغییر اقلیم بر زمان رخداد آستانۀ زیستی و مرحلۀ گُل‏ دهی درخت انگور در ایران

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 129-145

10.22059/jphgr.2020.284132.1007404

طیبه شجاعی؛ غلام عباس فلاح قالهری؛ عبدالرضا کاشکی


تحلیل فضایی پراکنش رطوبت در ایران

دوره 47، شماره 4، دی 1394، صفحه 637-650

10.22059/jphgr.2015.56053

غلام عباس فلاح قالهری؛ مهدی اسدی؛ عباسعلی داداشی رودباری