نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. مقایسۀ آسیب‌پذیری زیرحوضه‌های آبخیز سامیان بر اساس تغییرات مؤلفه‌های اقلیمی

دوره 52، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 217-236

10.22059/jphgr.2020.283909.1007406

شیرین زارعی؛ زینب حزباوی؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی عوری


2. اولویت‌بندی محورهای مناسب برای احداث سد زیرزمینی در حوضۀ آبخیز دوست‌بیگلو

دوره 48، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 645-659

10.22059/jphgr.2016.60834

اباذر اسمعلی عوری؛ محمد گلشن؛ کیوان خرمی