نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. روابط بیوژئومورفولوژی بین پوشش گیاهی، خاک و عناصر لندفرمی ( مطالعه موردی حوضه حبله رود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22059/jphgr.2021.324212.1007619

زهرا عادلی؛ منیژه قهرودی؛ حسن صدوق