کلیدواژه‌ها = ایران
ارزیابی و اصلاح مدل مناسب تبخیر و تعرّق بالقوّه برای ایران

دوره 43، شماره 78، اسفند 1390، صفحه 49-68

غلامرضا روشن؛ فرامرز خوش اخلاق؛ مصطفی کرمپور


شناسایی الگوهای فرارفت دمایی ایران در سال‌های سرد

دوره 42، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 79-94

مجید منتظری؛ سید ابوالفضل مسعودیان


ارزیابی روش‌های مختلف برآورد تبخیر تعرق گیاه‌مرجع و پهنه‌بندی آن در ایران

دوره 42، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 95-109

حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی؛ علی اکبر سبزی پرور؛ صفر معروفی؛ عادل قاسمی


بررسی تداوم روزهای یخبندان در ایران، با استفاده از مدل زنجیره مارکوف

دوره 42، شماره 73، دی 1389، صفحه 1-19

بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی؛ اله‌بخش ریگی چاهی ریگی چاهی؛ پرویز خسروی