کلیدواژه‌ها = استان کرمانشاه
صحت‏سنجی بارش ‏های برآوردی از رادار و کالیبراسیون ضرایب برآورد رادار کرمانشاه

دوره 50، شماره 4، دی 1397، صفحه 713-729

10.22059/jphgr.2018.241277.1007113

فرشاد صفرپور؛ جواد خوشحال دستجردی؛ سید ابوالفضل مسعودیان


پتانسیل سنجی انرژی باد در استان کرمانشاه

دوره 44، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 19-32

10.22059/jphgr.2012.29204

حسین محمدی؛ شیما رستمی جلیلیان؛ فرحناز تقوی؛ علی شمسی پور