کلیدواژه‌ها = آزمون من- کندال
ارزیابی پایگاه داده بازکاوی ERA- Interim در ارزیابی توزیع زمانی-مکانی و روند تندی باد در شرق ایران

دوره 52، شماره 4، دی 1399، صفحه 515-533

10.22059/jphgr.2021.303215.1007518

محمد هاشم زاده؛ قاسم عزیزی؛ مصطفی کریمی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ علی اکبر شمسی پور


بررسی روند وارونگی‏ های دمایی کلان‏ شهرهای ایران (تهران، مشهد، و تبریز)

دوره 51، شماره 4، دی 1398، صفحه 693-713

10.22059/jphgr.2019.277884.1007353

نسرین حسین آبادی؛ تقی طاوسی؛ عباس مفیدی؛ محمود خسروی