کلیدواژه‌ها = ساختار سلسله‎مراتبی
تعداد مقالات: 1
1. تکتونیک جنبا، انسان، مدنیّت

دوره 44، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 17-38

10.22059/jphgr.2012.29212

قاسم خسروی؛ محمدحسین رامشت؛ محمد رضا ثروتی؛ اریک فورس