نویسنده = ������������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین حقابه زیست‎محیطی دریاچه‎های طشک و بختگان با استفاده از روش طبقه‎بندی C - میانگین فازی

دوره 43، شماره 77، زمستان 1390، صفحه 21-37

ایرج تیموری؛ احمد پوراحمد؛ لیلا حبیبی؛ فاطمه سالاروندیان