درباره نشریه

این نشریه در سال 1385 به دلیل تخصصی شدن مجله پژوهش‌های جغرافیایی به دو نشریه با عناوین پژوهش‌های جغرافیای طبیعی و پژوهش‌های جغرافیای انسانی انتشار یافت.

این نشریه تلاش دارد تا با پیروی از قوانین نشر بین‌المللی نقشی هرچند کوچک در راستای اعتلای دانش این مرز و بوم بازی کند. به همین جهت با بررسی دقیق و داوری بیطرفانۀ مقالات بهترین آنها را برگزیده به چاپ می‌رساند.

این مجله در چندین پایگاه‌های دادۀ داخلی نمایه شده است. امید که با همراهی اساتید، دانشمندان و پژوهشگران و همراهان همیشگی، این نشریه در پایگاه‌های دادۀ بین‌المللی نیز نمایه گردد.  

این نشریه با همکاری  و مشارکت «انجمن ایرانی ژئومورفولوژی» منتشر می شود، بدینوسیله از مشارکت این  انجمن در «داوری مقالات» ، «معرفی داوران»  ، «دبیران تخصصی » و «شرکت در جلسات و نشست های مرتبط» تشکر می گردد.