اهداف و چشم انداز

نشریه پژوهش های جغرافیای طبیعی مصمم به انتشار یافته های پژوهشی  مرتبط با جغرافیای طبیعی ایران است. در این راستا تلاش دارد جدیدتیرین یافته هایی که به نحوی در حل معضلات محیط طبیعی کشور ویا توسعه مرزهای دانش بشری در سطح جهانی و ملی در مورد توان ها و محدودیت های محیط طبیعی ایران و یا مرتبط با ایران بوده را ارزیابی و در اختیار مخاطبان و علاقه مندان قرار دهد. این نشریه هم اکنون در پایگاه های استنادی کشور نمایه شده و تلاش دارد در پایگاه های بین المللی نیز نمایه گردد.