اصول اخلاقی انتشار مقاله

نشریه علمی پژوهش های چغرافیای طبیعی  خود را موظف به پاسداری از حقوق مؤلّفان، صاحبانِ آثار و تولیدکنندگانِ محتوا می‌داند و از سوی دیگر باور دارد که می‌باید حافظ حقوق مخاطبان و خوانندگان خویش باشد. لذا برای رعایت این مهم و در راستای همگامی با جامعۀ علمی بین‌المللی بنای عملکرد خود را قوانین اخلاق در نشر جهانی قرار داده است و سیاست‌های خود را بر همین اساس پایه‌ریزی کرد ه است.

به باور مجلۀ پژوهش‌های جغرافیای طبیعی تمامی افرادی که در روند چاپ یک مقاله درگیر هستند (نویسنده، کادر مجله و داوران) می‌باید قوانین و منشور اخلاقی مجله را پذیرفته و بر مبنای آن عمل کنند. این نشریه قوانین کمیته بین المللی اخلاق در نشر (COPE) را پذیرفته و از آن پیروی می کند.

برای اطلاع از سیاست‌های نشریه در خصوص اخلاق در نشر و همچنین برای اطلاع از نحوۀ عملکرد نشریه در صورت رخدادهایی نظیر بداخلاقی در نشر اینجا را کلیک کنید.