داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
امیر Samadi هیدرولوژی استادیار، گروه آب دانشگاه بین المللی امام خمینی
فرید اجلالی تغییر اقلیم و کشاورزی دانشیاردانشگاه پیام نور تهران در رشته مهندسی و فناوری کشاورزی
امیر هوشنگ احسانی دانشکده محیط زیست،دکتری
محمد احمدی اقلیم شناسی هواشناسی کرمانشاه
محمود احمدی اقلیم شناسی دانشیار آب و هوا شناسی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین
علی احمدآبادی ژئومورفولوژی دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی
حسام احمدی بیرگانی مناطق خشک استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
معصومه احمدی پری مدیریت وبرنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
فرهنگ احمدی گیوی سنجش از دور، هواشناسی گروه فیزیک فضا موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمدرضا اختصاصی
حسین آذرنیوند مرتع داری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
داریوش یاراحمدی اقلیم شناسی دانشگاه لرستان، گروه جغرافیا
فاضل ایرانمنش پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
میثم ارگانی سنجش از دور استادیار گروه سنجش از دور و سیستم های اطلاعات مکانی - دانشکده جغرافیا - دانشگاه تهران - تهران - ایران
نسیم آرمان آبخیزداری، سنجش از دور دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
عباسعلی آروین اقلیم شناسی عضو هیئت علمی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور اصفهان
مجید آزادی پژوهشکده هواشناسی
فریبا اسفندیاری ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشیار گروه جغرافیای طبیعی
سید سعید اسلامیان استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا اسماعیلی ژئومورفولوژی هیأت علمی - دانشگاه مازندران
اباذر اسمعلی عوری هیدرولوژی هیئت علمی / دانشگاه محقق اردبیلی
صیاد اصغری سراسکانرود ژئومورفولوژی هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
پیمان افراسیاب هیدرولوژی عضو هیأت علمی/ دانشگاه زابل
مهری اکبری اقلیم شناسی هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
طیبه اکبری ازیرانی اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
محمد اکبریان ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی ساحلی گروه علوم جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
سید علی المدرسی ژئومورفولوژی معاونت دانشگاه سراسری یزد
کمال امیدوار عضو هیات علمی دانشگاه یزد ، گروه جغرافیا
ابوالقاسم امیر احمدی دانشیار گروه ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم
فرشاد امیراصلانی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
جلال امینی سنجش از دور پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
ایمان انتظام سلطانی
ایمان بابائیان دانشگاه فردوسی مشهد
مریم بیاتی خطیبی ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز
سعید بازگیر عضو هیأت علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران - هواشناسی کشاورزی
محمد باعقیده اقلیم شناسی دانشگاه حکیم سبزواری
باقرزاده باقرزاده سازمان محیط زیست
سجاد باقری سیدشکری کارست دانشگاه تهران
حسین بانژاد هیدرولوژی دانشگاه بو علی سینا
مسعود بختیاری کیا آب و سنجش از دور دانشگاه هرمزگان
جواد بداق جمالی
جواد بذرافشان استادیار، تخصص: هواشناسی کشاورزی/ خشکسالی
غلامرضا براتی
رضا برنا اقلیم شناسی دانشیار گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
شهرام بهرامی استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه حکیم سبزواری
مهدی بهرامی مدل سازی، هیدرولوژی استادیار/ دانشگاه فسا
پریسا پیرانی ژئومورفولوژی دانشگاه تهران
بهروز پروانه استادیار گروه کاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
محمدرضا پیشوایی دانشگاه شیراز
نفیسه پگاه فر مدل سازی عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
علی پناهی اقلیم شناسی هیئت علمی دانشگاه تبریز
پرویز پنجه کوبی همدیدی سازمان هواشناسی کشور
محسن پورخسروانی ژئومورفولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن پورخسروانی ژئومورفولوژی عضو هیئت علمی بخش جغرافیا دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن پوررضابیلندی هیدرولوژی گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
کامبیز پورطهماسی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران، کرج، ایران
حمیدرضا پورقاسمی آبخیزداری گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه شیراز
سعید پورمنافی هیدرولوژی دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی، گروه محیط زیست
محمدقاسم ترکاشوند اقلیم شناسی گروه جغرافیا (آب و هواشناسی)، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
فرحناز تقوی دانشگاه تهران،دکترای هواشناسی
ادریس تقوای سلیمی هیدرولوژی استادیار دانشگاه گیلان-گروه مرتع و آبخیز
مریم تورانی ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی ساحلی دانشگاه تهران
آرا تومانیان
هادی ثانیخانی هیدرولوژی هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه کردستان
محمدرضا ثروتی ژئومورفولوژی دانشگاه شهید بهشتی، دانشیار
مجید جاوری اقلیم شناسی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
ایرج جباری ژئومورفولوژی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی ، کرمانشاه
تیمور جعفری ژئومورفولوژی عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه کوثر بجنورد
غلامحسن جعفری ژئومورفولوژی دانشگاه زنجان، دانشکده ادبیات، گروه جغرافیا
مصطفی جعفری سر مولف ارزیابی جهانی تغییر اقلیم (IPCC) - و رئیس بخش تحقیقات جنگل (RIFR)
مهناز جهادی طرقی ژئومورفولوژی رودخانه دانشگاه پیم نور مشهد
سعید جهانبخش اصل دانشگاه تبریز
خدیجه جوان اقلیم شناسی دانشیار دانشکده ارومیه
سید علی جوزی اقلیم شناسی، مخاطرات هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
عباس چرچی مورفوتکتونیک، تکتونیک فعال استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
ناصر حافظی مقدس ژئومورفولوژی دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
مجید حبیبی نوخندان
سید اسدالله حجازی ژئومورفولوژی استاد گروه ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز
زهرا حجازی زاده استاد آب و هواشناسی دانشکده علوم جغرافیایی ، دانشگاه خوارزمی
حسن حیدری دانشگاه
محمود حیدریان دانشگاه شهرکرد. دکتری
سید عطا اله حسینی آبخیزداری، حرکات دامنه ای (توده ای) سید عطا اله حسینی، استاد عضو هیات علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
سید محسن حسینی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
سید محمد حسینی اقلیم شناسی، ژئومورفولوژی استادیار آب و هواشناسی- دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی- اسدآباد- همدان
سید موسی حسینی کارست استادیار و عضو هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران
سید رضا حسین زاده ژئومورفولوژی فردوسی مشهد
محمد مهدی حسین زاده ژئومورفولوژی رودخانه دانشگاه شهید بهشتی
فرهاد حسینعلی DEM ، GIS و روش ها سنجش از دور و کاربردها دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
محسن حسینعلی زاده هیدرولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مرتع و آبخیزداری،گروه مدیریت مناطق بیابانی
مهدی حسنلو گروه سنجش از دور، دانشکده نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران
پرویز حقیقت جو اقلیم شناسی عضو هیآت علمی/ دانشگاه زابل
محسن حمیدیان پور اقلیم شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان گروه جغرافیای طبیعی
محسن حمیدیان پور استاد یار دانشگاه سیستان و بلوچستان
سعید حمزه آب و سنجش از دور دانشکده جغرافیا
عباس خاشعی سیوکی هیدرولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
مجید خیاطی خلقی
مصطفی خبازی ژئومورفولوژی استادیار بخش جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان
هوشنگ خیری هیدرولوژی هیئت علمی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
محمد امین خراسانی دانشکده جغرافیا
مهدی خزایی اقلیم شناسی دانشگاه تهران- دانشکده جغرافیا
حسن خسروی دانشگاه تهران
محمود خسروی اقلیم شناسی استاد اقلیم شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران
یونس خسروی اقلیم شناسی استادیار گروه علوم محیط زیست دانشگاه زنجان
سعید خضری ژئومورفولوژی دانشگاه کردستان
اسدالله خورانی اقلیم شناسی گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس.
زهره خورسندی کوهانستانی هیدرولوژی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
علی محمد خورشید دوست اقلیم شناسی استاد
فرامرز خوش اخلاق اقلیم شناسی دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
رضا خوش رفتار ژئومورفولوژی دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان
عباسعلی داداشی رودباری تغییراقلیم پژوهشگر پسا دکتری، گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
حسن دارابی مدیریت وبرنامه ریزی محیط زیست استادیار دانشگاه تهران
محمد دارند اقلیم شناسی عضو هئیت علمی گروه آب و هواشناسی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
رسول دانشفراز مدل سازی دانشیار گروه مهندسی عمران-دانشکده فنی مهندسی-دانشگاه مراغه
محمود داودی اقلیم شناسی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان
علیرضا داوودیان ژئومورفولوژی استادیار دانشگاه شهرکرد
علی درویشی بلورانی استادیار سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، گروه کارتوگرافی، دانشکده‎ی جغرافیا
علی اصغر درویش صفت
محمدتقی دستورانی آبخیزداری، هیدرولوژی گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه مشهد
مهدی دلقندی هیدرولوژی دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی دلقندی آب و سنجش از دور، هیدرولوژی استادیار گروه - دانشگاه شاهرود
مهدی دینی مدل سازی استادیار گروه عمران آب. دانشکده عمران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
رضا دوستان اقلیم شناسی هیئت علمی گروه جغرافیا- دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی دوستکامیان تغییر اقلیم و کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
سمیه ذهاب ناظوری ژئومورفولوژی مدرس دانشگاه
حسن ذوالفقاری اقلیم شناسی دکتری اقلیم شناسی-دانشگاه رازی
محمدحسین رامشت دانشکده‎ی جغرافیا و برنامه‎ریزی، دانشگاه اصفهان
فاطمه ربانی تغییر اقلیم و کشاورزی تربیت مدرس
سعید رجایی اقلیم شناسی، سنجش از دور امور اراضی کشور
داریوش رحیمی اقلیم شناسی دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه اصفهان
داریوش رحیمی اقلیم شناسی هیات علمی دانشگاه اصفهان
مجتبی رحیمی اقلیم شناسی، همدیدی دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران
محمد رحیمی سمنان
حمید رضا رحمانی ژئومورفولوژی هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی
فاطمه رحیم زاده
محمدعلی رستمی سنجش از دور عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
هاشم رستم زاده دانشگاه تبریز
علی اکبر رسولی
مجید رضایی بنفشه استاد گروه آب و هواشناسی دانشگاه تبریز
مریم رضازاده همدیدی دانشگاه هرمزگان
پرویز رضائی هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار
حسین رضائی اقلیم شناسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
محمدحسین رضائی مقدم ژئومورفولوژی رودخانه استاد ژئومورفولوژی- دانشگاه تبریز
محمد رضوانی مدیریت وبرنامه ریزی محیط زیست Assistant Professor, Department of Agriculture and Natural Resources Engineering, Faculty of Agriculture, Payam Noor University, Tehran, Iran
محمدرضا رضوانی استاد دانشگاه تهران
طیب رضیئی استادیار
سمیه رفعتی اقلیم شناسی سید جمال الدین اسدآبادی
سمیه رفعنی اقلیم شناسی هیات علمی دانشگاه سیدجمالدین اسدابادی
محمد ابراهیم رمضانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، در رشته مدیریت محیط زیست
محسن رنجبران
عباس رنجبر سعادت آبادی همدیدی عضو هیات علمی
مهدی رهنما سنجش از دور گروه کاوش های جوی
حامد روحانی هیدرولوژی دانشگاه گرگان
عباس روزبهانی هیدرولوژی دانشگاه تهران
ایمان روستا دانشگاه یزد
شهرام روستایی ژئومورفولوژی استاد دانشگاه تبریز
غلامرضا روشن هیئت علمی
غلامرضا روشن دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی گروه آموزشی جغرافیا
کبری زارعی اقلیم شناسی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
حمید زارع ابیانه دانشگاه بوعلی سینا
رفعت زارع بیدکی هیدرولوژی دانشگاه شهرکرد
محمد علی زاهد تهران-دفتر خصوصی
محمد یزدی زمین شناسی ـ رسوب شناسی گروه زمین شناسی. دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
حجت الله یزدان پناه اقلیم شناسی هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
آذر زرین اقلیم شناسی دانشگاه فردوسی
حمزه زمانی ژئومورفولوژی گروه آموزشی جغرافیا
سیدمحمد زمان زاده دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
بتول زینالی ژئومورفولوژی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه اردبیل
سعید زنگنه
محمدعلی زنگنه اسدی ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
حسین زینی وند هیدرولوژی دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه لرستان
طلعت یساری اقلیم شناسی گروه فیزیک. دانشگاه زابل. زابل . ایران
بهروز ساری صراف دانشگاه تبریز- استاد گروه آب و هواشناسی
ممند سالاری ژئومورفولوژی، ژئومورفومتری گروه ژئومورفولوژی- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
میثم سالاری جزی مدل سازی، هیدرولوژی استادیار هیدرولوژی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نجمه سامانی سنجش از دور هیئت علمی دانشگاه تهران
علی اکبر سبزی پرور هواشناسی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
عادل سپهر گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا سراجیان مارالان سنجش از دور دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی پردیس فنی
فریدون سرمدیان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشید سعیدآبادی اقلیم شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
علیرضا سفیانیان استادیار گروه محیط زیست، دانشکده‎ی منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد سلیقه دانشیار آب و هواشناسی دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی
محمد سلیمانی مدیریت وبرنامه ریزی محیط زیست گروه جغرافیای انسانی - برنامه ریزی شهری - دانشگاه خوارزمی
عبدالرسول سلمان ماهینی دا. گرگان- ارزیابی محیط زیست- مدلسازی در اکولوژی
علی سوری نژاد اقلیم شناسی گروه آموزشی جغرافیا، استادیار دانشگاه پیام نور، استان تهران.
سیاوش شایان ژئومورفولوژی ساحلی عضو هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
صمد شادفر
کامران شایسته گروه محیط زیست دانشگاه ملایر
سمیه سادات شاه زیدی ژئومورفولوژی، مخاطرات استادیار دانشگاه گیلان
اسماعیل شاهکویی اقلیم شناسی هیئت علمی دانشگاه گلستان
محمد شریفی پیچون ژئومورفولوژی هیات علمی-دانشگاه یزد
محمد شریفی کیا استادیار دانشگاه تربیت مدرّس
عارفه شعبانی ژئومورفولوژی کاربردی
علیرضا شکیبا اقلیم شناسی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
محسن شمسی سنجش از دور عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر
علی شمس الدینی سنجش از دور دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر شمسی پور اقلیم شناسی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران,، تهران، ایران
هیمن شهابی DEM ، GIS و روش ها سنجش از دور و کاربردها، سنجش از دور دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان
علی شهریار ژئومورفولوژی گروه جغرافیا، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد
حدیث صادقی اقلیم شناسی اقلیم شناسی اقلیم کشاورزی تغییر اقلیم اماری
سیدحمیدرضا صادقی هیدرولوژی گروه مهندسی آبخیزداری،‌دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
محمدعلی صارمی نائینی آبخیزداری گروه بیابان دانشگاه یزد
علیرضا صالحی پور میلانی ژئومورفولوژی استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
امیر صفاری ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی
مهسا صفری پور مدیریت وبرنامه ریزی محیط زیست Assistant Professor, Department of Agriculture and Natural Resources Engineering, Faculty of Agriculture, Payam Noor University, Tehran, Iran
طاهر صفرراد اقلیم شناسی استادیار گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، ایران.
برومند صلاحی اقلیم شناسی استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
رسول صمد زاده ژئومورفولوژی دکتری زئومرفولوژی /دانشگاه آزاد اردبیل
محمود ضیائی دانشگاه علامه طباطبایی
پرویز ضیائیان دانشیاردانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران
میر خالق ضیائ تبار احمدی استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تقی طاوسی استاد گروه آب و هواشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
فاطمه طبیب محمودی دانشجوی پست دکتری دانشکده جغرافیا
اصغر عابدینی مدل سازی استادیار شهرسازی دانشگاه ارومیه
موسی عابدینی عضو هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی- معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی
هادی عبدالعظیمی سنجش از دور علوم کشاورزی ـ علوم خاک دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
عطا عبدالهی کاکرودی آب و سنجش از دور دانشکده جغرافیا
محمود عربخدری ژئومورفومتری پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
سید یوسف عرفانی فرد سنجش از دور گروه سنجش از دور و GIS، دانشگاه تهران
علی عزیزی سنجش از دور مدرس دانشگاه اردبیل
قاسم عزیزی اقلیم شناسی دانشکده جغرافیا
حسین عساکره اقلیم شناسی استاد گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان
قاسم عسکری سنجش از دور هیات علمی و استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان -گروه ژئومورفولوژی
سارا عطارچی سنجش از دور استادیار دانشگاه تهران
حسین عقیقی آب و سنجش از دور، سنجش از دور مرکز مطالعات سنجش از دور دانشگاه شهید بهشتی
سجاد علی بیگی زمین شناسی، لندفرمهای کواترنر استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه رازی
بهلول علیجانی دانشگاه تربیت معلم تهران، استاد
امید علیزاده هواشناسی گروه آموشی فیزیک فضا موسسه ژئوفیزیک
تیمور علیزاده اقلیم شناسی دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه تهران
افروز علیمحمدی Assistant Professor, Department of Agriculture and Natural Resources Engineering, Faculty of Agriculture, Payam Noor University, Tehran, Iran
حبیب علیمحمدیان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور- دکترای زمین شناسی
هیوا علمیزاده ژئومورفولوژی هیات علمی
سید کاظم علوی پناه دانشگاه تهران
سمیه عمادالدین ژئومورفولوژی دانشگاه گلستان
محمدرضا غریب رضا زمین شناسی ـ رسوب شناسی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
پروین غفاریان اقلیم شناسی عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی.
حسن فاضلی نشلی دانشیار باستان‎شناسی، دانشگاه تهران
ابوالحسن فتح آبادی
علی فتح زاده هیدرولوژی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
امان اله فتح نیا عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
صمد فتوحی دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی - گروه جغرافیای طبیعی
عبداله فرجی استادیار دانشگاه زنجان
منوچهر فرج زاده دانشگاه تربیت مدرس
داود فریدونی زمین شناسی ـ رسوب شناسی عضو هیأت علمی
بختیار فیضی زاده سنجش از دور گروه سنجش ا زدور و GIS دانشگاه تبریز
غلامعباس فلاح قالهری اقلیم شناسی دانشگاه حکیم سبزواری
محسن قاسمی تغییراقلیم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
محمدرضا قاسمی عضو هیات علمی پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور
عبدالعظیم قانقرمه اقلیم شناسی استادیار گروه جغرافیا دانشکده علوم انسانی دانشگاه گلستان
محمد حسین قبادی زمین شناسی ـ رسوب شناسی دانشیار دانشگاه بوعلی همدان
محمدرضا قدری کارست مدرس دانشگاه
مهرنوش قدیمی ژئومورفولوژی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
محمد صدیق قربانی ژئومورفولوژی هیئت علمی-دانشگاه پیام نور
محمد علی قربانی هیدرولوژی دانشگاه تبریز
رضا قضاوی هیدرولوژی دانشگاه کاشان- هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و عبوم زمین
عزت الله قنواتی دانشگاه
نوذر قهرمان دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، تخصص: هواشناسی کشاورزی
یوسف قویدل رحیمی اقلیم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
مصطفی کابلی زاده سنجش از دور استادیار، گروه سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید چمران اهواز،ایران
صدیقه کیانی سلمی مخاطرات کاشان- دانشگاه کاشان- دانشکده برنامه ریزی و علوم جغرافیایی
عطااله کاویان مدل سازی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مجید کیاورز مقدم سنجش از دور هیات علمی دانشگاه تهران
قاسم کیخسروی اقلیم شناسی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه شهید بهشتی
امیر کرم ژئومورفولوژی استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم تهران
سارا کرمی هواشناسی گروه شیمی جو و آلودگی هوا، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی، تهران، ایران
حاجی کریمی کارست دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
سعید کریمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
مصطفی کریمی تغییراقلیم گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
نعمت اله کریمی آب و سنجش از دور پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب، مؤسسه تحقیقات آب
مصطفی کرمپور
مجید کریم پور ریحان گروه پژوهشی علوم کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران
حمیدرضا کشتکار
امان محمد کلته مدل سازی دانشگاه گیلان
لیلا گلی مختاری ژئومورفولوژی، ژئومورفومتری عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
امیر گندمکار اقلیم شناسی گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
مسعود گودرزی اقلیم شناسی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
ابوالقاسم گورابی مورفوتکتونیک، تکتونیک فعال دانشیار دانشکده‎ جغرافیا، دانشگاه تهران
سعید گیوه چی دانشکده محیط زیست دکتری
کامران لاری اقلیم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
قاسم لرستانی استادیار دانشگاه مازندران
حسن لشکری اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
راضیه لک
مجتبی یمانی دانشگاه تهران
الهام مبارک حسن مدل سازی، هواشناسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد اهواز
محمدرضا مباشری
عباس مترجم آب و سنجش از دور دانشگاه بوعلی سینا همدان
بابک متشرع زاده
حمیدرضا متین فر عضو هیئت علمی دانشگاه
صدرالدین متولی ژئومورفولوژی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
فیروز مجرد اقلیم شناسی دانشیار اقلیم شناسی- دانشگاه رازی- کرمانشاه
علیرضا محب الحجه دانشیار گروه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محسن محسنی ساروی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
ابوطالب محمدی ژئومورفولوژی دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه تهران
بختیار محمدی اقلیم شناسی عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
جهانگرد محمدی
زینب محمدی همدیدی پسادکتری دانشگاه شهید بهشتی
زینب محمدی همدیدی تهران – ولنجک –دانشگاه شهید بهشتی –دانشکده علوم زمین .مرکز سنجش از دور و GIs
عبرت محمدیان ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی
شیرین محمدخان ژئومورفولوژی دانشکده جغرافیا
یعقوب محمدی فر اقلیم شناسی استاد تمام گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی همدان
وحید محمدنژاد استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه ارومیه
مجید محمودآبادی خاک ( از منظر جغرافیا و ژئومورفولوژی)، دامنه ها و فرسایش خاک، فرآیندهای بادی و لندفرم ها استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
داود مختاری ژئومورفولوژی عضو هیأت علمی/دانشگاه تبریز
عقیل مددی ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی-دکتری
مرتضی میری اقلیم شناسی
انور مرادی ژئومورفولوژی دانش آموخته دکتری ژئومورفولوژی
عباس مرادی ژئومورفولوژی ساحلی، مخاطرات دانشگاه هرمزگان
محمد مرادی هواشناسی هواشناسی، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران
فاطمه مرادی پور ژئومورفولوژی
ابراهیم میرزایی مدل سازی
رسول میرعباسی نجف آبادی هیدرولوژی استادیار دانشگاه شهرکرد
سیدحسین میرموسوی اقلیم شناسی دانشیار دانشگاه زنجان
سید حسین میر موسوی اقلیم شناسی هیات علمی گروه جغرافیا ی دانشگاه زنجان
احمد مزیدی اقلیم شناسی عضو هیات علمی دانشگاه یزد
ابوالفضل مساعدی هیدرولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
سید ابوالفضل مسعودیان اقلیم شناسی استاد آب و هواشناسی، دانشگاه اصفهان، ایران
ناصر مشهدی
غلامعلی مظفری
صفر معروفی هیدرولوژی دانشگاه بوعلی سینا
جعفر معصوم پور سماکوش اقلیم شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه، دکترای اقلیم شناسی
مظاهر معین الدینی دانشگاه تهران - دانشکده محیط زیست
عباس مفیدی اقلیم شناسی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی
عباس مفیدی اقلیم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
معصومه مقبل اقلیم شناسی دانشگاه تهران
قاسمعلی مقتدری پیام نور اوز
علیرضا مقدم نیا دانشگاه تهران
مهران مقصودی دانشگده جغرافیا
ابراهیم مقیمی دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا
مریم ملاشاهی مناطق خشک استادیار
امجد ملکی ژئومورفولوژی دانشگاه رازی. گروه جغرافیا
لیلا ملکانی هیدرولوژی دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مرند
آرش ملکیان هیدرولوژی دکتری، دانشگاه تهران
بهرام ملک محمدی مدل سازی دانشیار گروه برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
مجید منتظری اقلیم شناسی استادیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان
علیرضا منصوریان استادیار گروه جغرافیای انسانی - دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
محمد مهدی مهارلویی سنجش از دور دانشگاه باهنر کرمان
قربان مهتابی شیراز مدل سازی عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
محمد مهدوی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
رسول مهدوی نجف آبادی مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه هرمزگان
داریوش مهرشاهی ژئومورفولوژی هیات علمی بازنشسته گروه جغرافیا دانشگاه یزد
داریوشی مهرشاهی ژئومورفولوژی بازنشسته گروه جغرافیای دانشگاه یزد
سعید موحدی اقلیم شناسی عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا
سید حجت موسوی ژئومورفولوژی استادیار ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
سید فرهاد موسوی هیدرولوژی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
مهدی مومی پور آب و سنجش از دور هیات علمی
حمیدرضا ناصری مرتع داری دانشگاه تهران
محسن ناصری آب و سنجش از دور، هیدرولوژی استادیار دانشگاه تهران
محمدحسین ناصرزاده اقلیم شناسی، هواشناسی استادیار آب و هواشناسی هیات علمی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
پدرام ناوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مدیر تضمین کیفیت
غلامرضا نبی بیدهندی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
اسماعیل نجفی ژئومورفولوژی استادیار جغرافیای دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان
محمد سعید نجفی اقلیم شناسی عضو هیئت علمی پژوهشکده منابع آب، موسسه تحقیقات آب، وزارت نیرو، تهران
علی نصیری
حمید نظری پور اقلیم شناسی مرکز بین المللی علوم،تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
علی اکبر نظری سامانی
سارا نظیف دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران- دکتری مهندسی عمران- مهندسی آب
حسین نظم فر مدل سازی عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
حامد نقوی سنجش از دور دانشگاه لرستان
محمدرضا نیکپور هیدرولوژی گروه مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی
کمال الدین نیکنامی
حسین نگارش
سعید نگهبان ژئومورفولوژی دانشیارژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشگاه شیراز
ایرج نوری اقلیم شناسی دانشگاه فرهنگیان
علی اصغر هدائی ژئومورفولوژی هیئت علمی موسسه آموزش عالی هلال ایران وابسته به جمعیت هلال احمر
رسول همتی اقلیم شناسی، همدیدی مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان اردبیل
حامد وحدتی نسب دانشیار گروه باستان شناسی/دانشگاه تربیت مدرس
حسین یوسفی هیدرولوژی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
یدالله یوسفی اقلیم شناسی دانشگاه مازندران
علیرضا وفایی نژاد سنجش از دور عضو هیأت علمی/دانشگاه شهید بهشتی
عباسعلی ولی مناطق خشک استاد دانشگاه کاشان
خلیل ولیزاده کامران اقلیم شناسی دانشگاه تبریز
قربان وهابزاده کبریا 2 دانشیار گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری