داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
Amir Hoshang Ehsane دیرینه آب و هواشناسی و دیرینه شناسی محیطی Environment College
Abazar Esmale Oree خاک ( از منظر جغرافیا و ژئومورفولوژی) Faculty / Mohaghegh Ardabili University
Amir Samadi خاک ( از منظر جغرافیا و ژئومورفولوژی)، هیدرولوژی Assistant Professor, Department of Water, Imam Khomeini International University
حسین آذرنیوند مرتع داری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
نسیم آرمان آبخیزداری، سنجش از دور دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
عباسعلی آروین اقلیم شناسی عضو هیئت علمی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور اصفهان
مجید آزادی پژوهشکده هواشناسی
فرید اجلالی تغییر اقلیم و کشاورزی دانشیاردانشگاه پیام نور تهران در رشته مهندسی و فناوری کشاورزی
علی احمدآبادی ژئومورفولوژی دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی
محمد احمدی اقلیم شناسی هواشناسی کرمانشاه
محمود احمدی اقلیم شناسی دانشیار آب و هوا شناسی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین
حسام احمدی بیرگانی مناطق خشک استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
معصومه احمدی پری مدیریت وبرنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
فرهنگ احمدی گیوی سنجش از دور، هواشناسی گروه فیزیک فضا موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمدرضا اختصاصی
میثم ارگانی سنجش از دور دانشیار گروه سنجش از دور و سیستم های اطلاعات مکانی - دانشکده جغرافیا - دانشگاه تهران - تهران - ایران
فریبا اسفندیاری ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشیار گروه جغرافیای طبیعی
سید سعید اسلامیان استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا اسماعیلی ژئومورفولوژی هیأت علمی - دانشگاه مازندران
صیاد اصغری سراسکانرود ژئومورفولوژی هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
پیمان افراسیاب هیدرولوژی عضو هیأت علمی/ دانشگاه زابل
مهری اکبری اقلیم شناسی هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
طیبه اکبری ازیرانی اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
محمد اکبریان ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی ساحلی گروه علوم جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
سید علی المدرسی ژئومورفولوژی معاونت دانشگاه سراسری یزد
کمال امیدوار عضو هیات علمی دانشگاه یزد ، گروه جغرافیا
ابوالقاسم امیر احمدی دانشیار گروه ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم
فرشاد امیراصلانی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
فاضل امیری آبخیزداری عضو هویت علمی و سردبیر نشریه علمی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی
جلال امینی سنجش از دور پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
مژگان انتظاری ژئومورفولوژی هبات علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه اصفهان
ایمان انتظام سلطانی
فاضل ایرانمنش پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
ایمان بابائیان دانشگاه فردوسی مشهد
سعید بازگیر عضو هیأت علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران - هواشناسی کشاورزی
محمد باعقیده اقلیم شناسی دانشگاه حکیم سبزواری
باقرزاده باقرزاده سازمان محیط زیست
سجاد باقری سیدشکری کارست دانشگاه تهران
حسین بانژاد هیدرولوژی دانشگاه بو علی سینا
مسعود بختیاری کیا آب و سنجش از دور دانشگاه هرمزگان
جواد بداق جمالی
جواد بذرافشان استادیار، تخصص: هواشناسی کشاورزی/ خشکسالی
غلامرضا براتی
رضا برنا اقلیم شناسی دانشیار گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
مهدی بشیری آبخیزداری، اقلیم شناسی استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه، خراسان رضوی
شهرام بهرامی استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه حکیم سبزواری
مهدی بهرامی مدل سازی، هیدرولوژی استادیار/ دانشگاه فسا
عبدالرضا بهره مند دانشیار گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مدرک دکتری مهندسی هیدرولوژی از بلژیک.
مریم بیاتی خطیبی ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز
بهروز پروانه استادیار گروه کاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
نفیسه پگاه فر مدل سازی عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
علی پناهی اقلیم شناسی هیئت علمی دانشگاه تبریز
پرویز پنجه کوبی همدیدی سازمان هواشناسی کشور
محسن پورخسروانی ژئومورفولوژی عضو هیئت علمی بخش جغرافیا دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن پورخسروانی ژئومورفولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن پوررضابیلندی هیدرولوژی گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
کامبیز پورطهماسی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران، کرج، ایران
حمیدرضا پورقاسمی آبخیزداری گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه شیراز
سعید پورمنافی هیدرولوژی دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی، گروه محیط زیست
پریسا پیرانی ژئومورفولوژی دانشگاه تهران
محمدرضا پیشوایی دانشگاه شیراز
محمدقاسم ترکاشوند اقلیم شناسی گروه جغرافیا (آب و هواشناسی)، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
ادریس تقوای سلیمی هیدرولوژی استادیار دانشگاه گیلان-گروه مرتع و آبخیز
فرحناز تقوی دانشگاه تهران،دکترای هواشناسی
مریم تورانی ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی ساحلی دانشگاه تهران
آرا تومانیان
هادی ثانیخانی هیدرولوژی هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه کردستان
محمدرضا ثروتی ژئومورفولوژی دانشگاه شهید بهشتی، دانشیار
مجید جاوری اقلیم شناسی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
ایرج جباری ژئومورفولوژی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی ، کرمانشاه
تیمور جعفری ژئومورفولوژی عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه کوثر بجنورد
غلامحسن جعفری ژئومورفولوژی دانشگاه زنجان، دانشکده ادبیات، گروه جغرافیا
مصطفی جعفری سر مولف ارزیابی جهانی تغییر اقلیم (IPCC) - و رئیس بخش تحقیقات جنگل (RIFR)
مهناز جهادی طرقی ژئومورفولوژی رودخانه دانشگاه پیم نور مشهد
سعید جهانبخش اصل دانشگاه تبریز
خدیجه جوان اقلیم شناسی دانشیار دانشکده ارومیه
زهره جوانشیری تغییراقلیم گروه اقلیم شناسی کاربردی، پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
سید علی جوزی اقلیم شناسی، مخاطرات هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
عباس چرچی مورفوتکتونیک، تکتونیک فعال استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
ذبیح الله چهارراهی DEM ، GIS و روش ها سنجش از دور و کاربردها دانشگاه تهران
ناصر حافظی مقدس ژئومورفولوژی دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
مجید حبیبی نوخندان
سید اسدالله حجازی ژئومورفولوژی استاد گروه ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز
زهرا حجازی زاده استاد آب و هواشناسی دانشکده علوم جغرافیایی ، دانشگاه خوارزمی
مهدی حسنلو گروه سنجش از دور، دانشکده نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران
سید رضا حسین زاده ژئومورفولوژی فردوسی مشهد
محمد مهدی حسین زاده ژئومورفولوژی رودخانه دانشگاه شهید بهشتی
فرهاد حسینعلی DEM ، GIS و روش ها سنجش از دور و کاربردها دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
محسن حسینعلی زاده هیدرولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مرتع و آبخیزداری،گروه مدیریت مناطق بیابانی
سید عطا اله حسینی آبخیزداری، حرکات دامنه ای (توده ای) سید عطا اله حسینی، استاد عضو هیات علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
سید محسن حسینی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
سید محمد حسینی اقلیم شناسی، ژئومورفولوژی استادیار آب و هواشناسی- دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی- اسدآباد- همدان
سید موسی حسینی کارست استادیار و عضو هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران
پرویز حقیقت جو اقلیم شناسی عضو هیآت علمی/ دانشگاه زابل
سعید حمزه آب و سنجش از دور دانشکده جغرافیا
محسن حمیدیان پور استاد یار دانشگاه سیستان و بلوچستان
محسن حمیدیان پور اقلیم شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان گروه جغرافیای طبیعی
حسن حیدری دانشگاه
محمود حیدریان دانشگاه شهرکرد. دکتری
عباس خاشعی سیوکی هیدرولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
مصطفی خبازی ژئومورفولوژی استادیار بخش جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد امین خراسانی دانشکده جغرافیا
مهدی خزایی اقلیم شناسی دانشگاه تهران- دانشکده جغرافیا
حسن خسروی دانشگاه تهران
محمود خسروی اقلیم شناسی استاد اقلیم شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران
یونس خسروی اقلیم شناسی استادیار گروه علوم محیط زیست دانشگاه زنجان
سعید خضری ژئومورفولوژی دانشگاه کردستان
اسدالله خورانی اقلیم شناسی گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس.
زهره خورسندی کوهانستانی هیدرولوژی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
علی محمد خورشید دوست اقلیم شناسی استاد
فرامرز خوش اخلاق اقلیم شناسی دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
رضا خوش رفتار ژئومورفولوژی دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان
مجید خیاطی خلقی
هوشنگ خیری هیدرولوژی هیئت علمی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
عباسعلی داداشی رودباری تغییراقلیم پژوهشگر پسا دکتری، گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
حسن دارابی مدیریت وبرنامه ریزی محیط زیست استادیار دانشگاه تهران
محمد دارند اقلیم شناسی عضو هئیت علمی گروه آب و هواشناسی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
رسول دانشفراز مدل سازی دانشیار گروه مهندسی عمران-دانشکده فنی مهندسی-دانشگاه مراغه
محمود داودی اقلیم شناسی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان
علیرضا داوودیان ژئومورفولوژی استادیار دانشگاه شهرکرد
علی اصغر درویش صفت
علی درویشی بلورانی سنجش از دور گروه سنجش از دور
محمدتقی دستورانی آبخیزداری، هیدرولوژی گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه مشهد
مهدی دلقندی آب و سنجش از دور، هیدرولوژی استادیار گروه - دانشگاه شاهرود
مهدی دلقندی هیدرولوژی دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا دوستان اقلیم شناسی هیئت علمی گروه جغرافیا- دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی دوستکامیان تغییر اقلیم و کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
مهدی دینی مدل سازی استادیار گروه عمران آب. دانشکده عمران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
سمیه ذهاب ناظوری ژئومورفولوژی مدرس دانشگاه
حسن ذوالفقاری اقلیم شناسی دکتری اقلیم شناسی-دانشگاه رازی
محمدحسین رامشت دانشکده‎ی جغرافیا و برنامه‎ریزی، دانشگاه اصفهان
فاطمه ربانی تغییر اقلیم و کشاورزی تربیت مدرس
سعید رجایی اقلیم شناسی، سنجش از دور امور اراضی کشور
حمید رضا رحمانی ژئومورفولوژی هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی
فاطمه رحیم زاده
داریوش رحیمی اقلیم شناسی دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه اصفهان
داریوش رحیمی اقلیم شناسی هیات علمی دانشگاه اصفهان
مجتبی رحیمی اقلیم شناسی، همدیدی دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران
محمد رحیمی سمنان
هاشم رستم زاده دانشگاه تبریز
محمدعلی رستمی سنجش از دور عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
علی اکبر رسولی
پرویز رضائی هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار
حسین رضائی اقلیم شناسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
محسن رضائی عارفی ژئومورفولوژی مدرس دانشگاه آزاد مشهد
محمدحسین رضائی مقدم ژئومورفولوژی رودخانه استاد ژئومورفولوژی- دانشگاه تبریز
مریم رضازاده همدیدی دانشگاه هرمزگان
مجید رضایی بنفشه استاد گروه آب و هواشناسی دانشگاه تبریز
محمد رضوانی مدیریت وبرنامه ریزی محیط زیست Assistant Professor, Department of Agriculture and Natural Resources Engineering, Faculty of Agriculture, Payam Noor University, Tehran, Iran
محمدرضا رضوانی استاد دانشگاه تهران
طیب رضیئی استادیار
سمیه رفعتی اقلیم شناسی هیات علمی دانشگاه سیدجمالدین اسدابادی
محمد ابراهیم رمضانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، در رشته مدیریت محیط زیست
محسن رنجبران
عباس رنجبر سعادت آبادی همدیدی عضو هیات علمی
مهدی رهنما سنجش از دور گروه کاوش های جوی
حامد روحانی هیدرولوژی دانشگاه گرگان
عباس روزبهانی هیدرولوژی دانشگاه تهران
ایمان روستا دانشگاه یزد
شهرام روستایی ژئومورفولوژی استاد دانشگاه تبریز
غلامرضا روشن هیئت علمی
غلامرضا روشن دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی گروه آموزشی جغرافیا
حمید زارع ابیانه دانشگاه بوعلی سینا
رفعت زارع بیدکی هیدرولوژی دانشگاه شهرکرد
کبری زارعی اقلیم شناسی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
محمد علی زاهد تهران-دفتر خصوصی
آذر زرین اقلیم شناسی دانشگاه فردوسی
سیدمحمد زمان زاده دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
حمزه زمانی ژئومورفولوژی گروه آموزشی جغرافیا
سعید زنگنه
محمدعلی زنگنه اسدی ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
بتول زینالی ژئومورفولوژی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه اردبیل
حسین زینی وند هیدرولوژی دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه لرستان
بهروز ساری صراف دانشگاه تبریز- استاد گروه آب و هواشناسی
ممند سالاری ژئومورفولوژی، ژئومورفومتری گروه ژئومورفولوژی- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
میثم سالاری جزی مدل سازی، هیدرولوژی استادیار هیدرولوژی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نجمه سامانی سنجش از دور هیئت علمی دانشگاه تهران
علی اکبر سبزی پرور هواشناسی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
عادل سپهر گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا سراجیان مارالان سنجش از دور دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی پردیس فنی
فریدون سرمدیان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشید سعیدآبادی اقلیم شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
علیرضا سفیانیان استادیار گروه محیط زیست، دانشکده‎ی منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالرسول سلمان ماهینی دا. گرگان- ارزیابی محیط زیست- مدلسازی در اکولوژی
محمد سلیقه دانشیار آب و هواشناسی دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی
محمد سلیمانی مدیریت وبرنامه ریزی محیط زیست گروه جغرافیای انسانی - برنامه ریزی شهری - دانشگاه خوارزمی
علی سوری نژاد اقلیم شناسی گروه آموزشی جغرافیا، استادیار دانشگاه پیام نور، استان تهران.
صمد شادفر
سمیه سادات شاه زیدی ژئومورفولوژی، مخاطرات استادیار دانشگاه گیلان
اسماعیل شاهکویی اقلیم شناسی هیئت علمی دانشگاه گلستان
سیاوش شایان ژئومورفولوژی ساحلی عضو هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
کامران شایسته گروه محیط زیست دانشگاه ملایر
فائزه شجاع دانشگاه سیستان و بلوچستان،گروه جغرافیای طبیعی
محمد شریفی پیچون ژئومورفولوژی هیات علمی-دانشگاه یزد
محمد شریفی کیا استادیار دانشگاه تربیت مدرّس
عارفه شعبانی ژئومورفولوژی کاربردی
علیرضا شکیبا اقلیم شناسی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
علی شمس الدینی سنجش از دور دانشگاه تربیت مدرس
محسن شمسی سنجش از دور عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر
علی اکبر شمسی پور اقلیم شناسی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران,، تهران، ایران
هیمن شهابی DEM ، GIS و روش ها سنجش از دور و کاربردها، سنجش از دور دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان
علی شهریار ژئومورفولوژی گروه جغرافیا، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد
مصطفی شیرمردی DEM ، GIS و روش ها سنجش از دور و کاربردها، خاک ( از منظر جغرافیا و ژئومورفولوژی) دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
حدیث صادقی اقلیم شناسی اقلیم شناسی اقلیم کشاورزی تغییر اقلیم اماری
سیدحمیدرضا صادقی هیدرولوژی گروه مهندسی آبخیزداری،‌دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
محمدعلی صارمی نائینی آبخیزداری گروه بیابان دانشگاه یزد
علیرضا صالحی پور میلانی ژئومورفولوژی استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
امیر صفاری ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی
طاهر صفرراد اقلیم شناسی استادیار گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، ایران.
مهسا صفری پور مدیریت وبرنامه ریزی محیط زیست Assistant Professor, Department of Agriculture and Natural Resources Engineering, Faculty of Agriculture, Payam Noor University, Tehran, Iran
برومند صلاحی اقلیم شناسی استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
رسول صمد زاده ژئومورفولوژی دکتری زئومرفولوژی /دانشگاه آزاد اردبیل
میر خالق ضیائ تبار احمدی استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمود ضیائی دانشگاه علامه طباطبایی
پرویز ضیائیان دانشیاردانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران
تقی طاوسی استاد گروه آب و هواشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
فاطمه طبیب محمودی دانشجوی پست دکتری دانشکده جغرافیا
میثم طولابی نژاد اقلیم شناسی دکتری اقلیم شناسی، دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران
اصغر عابدینی مدل سازی استادیار شهرسازی دانشگاه ارومیه
موسی عابدینی عضو هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی- معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی
هادی عبدالعظیمی DEM ، GIS و روش ها سنجش از دور و کاربردها گروه سنجش از دور و GIS، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
عطا عبدالهی کاکرودی آب و سنجش از دور دانشکده جغرافیا
محمود عربخدری ژئومورفومتری پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
سید یوسف عرفانی فرد سنجش از دور گروه سنجش از دور و GIS، دانشگاه تهران
علی عزیزی مدیریت وبرنامه ریزی محیط زیست استادیار موسسه تحقیقات جمعیت کشور
قاسم عزیزی اقلیم شناسی دانشکده جغرافیا
حسین عساکره اقلیم شناسی استاد گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان
قاسم عسکری سنجش از دور هیات علمی و استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان -گروه ژئومورفولوژی
سارا عطارچی سنجش از دور استادیار دانشگاه تهران
حسین عقیقی آب و سنجش از دور، سنجش از دور مرکز مطالعات سنجش از دور دانشگاه شهید بهشتی
هیوا علمیزاده ژئومورفولوژی هیات علمی
سید کاظم علوی پناه دانشگاه تهران
سجاد علی بیگی زمین شناسی، لندفرمهای کواترنر استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه رازی
بهلول علیجانی دانشگاه تربیت معلم تهران، استاد
امید علیزاده هواشناسی گروه آموشی فیزیک فضا موسسه ژئوفیزیک
تیمور علیزاده اقلیم شناسی دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه تهران
افروز علیمحمدی Assistant Professor, Department of Agriculture and Natural Resources Engineering, Faculty of Agriculture, Payam Noor University, Tehran, Iran
حبیب علیمحمدیان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور- دکترای زمین شناسی
سمیه عمادالدین ژئومورفولوژی دانشگاه گلستان
محمدرضا غریب رضا زمین شناسی ـ رسوب شناسی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
پروین غفاریان اقلیم شناسی عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی.
حسن فاضلی نشلی دانشیار باستان‎شناسی، دانشگاه تهران
ابوالحسن فتح آبادی
علی فتح زاده هیدرولوژی گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
امان اله فتح نیا عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
صمد فتوحی دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی - گروه جغرافیای طبیعی
منوچهر فرج زاده دانشگاه تربیت مدرس
عبداله فرجی استادیار دانشگاه زنجان
داود فریدونی زمین شناسی ـ رسوب شناسی عضو هیأت علمی
غلامعباس فلاح قالهری اقلیم شناسی دانشگاه حکیم سبزواری
بختیار فیضی زاده سنجش از دور گروه سنجش ا زدور و GIS دانشگاه تبریز
محسن قاسمی تغییراقلیم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
محمدرضا قاسمی عضو هیات علمی پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور
عبدالعظیم قانقرمه اقلیم شناسی استادیار گروه جغرافیا دانشکده علوم انسانی دانشگاه گلستان
محمد حسین قبادی زمین شناسی ـ رسوب شناسی دانشیار دانشگاه بوعلی همدان
محمدرضا قدری کارست مدرس دانشگاه
مهرنوش قدیمی ژئومورفولوژی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
محمد صدیق قربانی ژئومورفولوژی هیئت علمی-دانشگاه پیام نور
محمد علی قربانی هیدرولوژی دانشگاه تبریز
رضا قضاوی هیدرولوژی دانشگاه کاشان- هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و عبوم زمین
عزت الله قنواتی دانشگاه
نوذر قهرمان دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، تخصص: هواشناسی کشاورزی
یوسف قویدل رحیمی اقلیم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
مصطفی کابلی زاده سنجش از دور استادیار، گروه سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید چمران اهواز،ایران
عطااله کاویان مدل سازی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
امیر کرم ژئومورفولوژی استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم تهران
مصطفی کرمپور
سارا کرمی هواشناسی گروه شیمی جو و آلودگی هوا، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی، تهران، ایران
فریبا کرمی دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تبریز
مجید کریم پور ریحان گروه پژوهشی علوم کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران
حاجی کریمی کارست دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
سعید کریمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
مصطفی کریمی تغییراقلیم گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
نعمت اله کریمی آب و سنجش از دور پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب، مؤسسه تحقیقات آب
محمد کریمی فیروزجانی سنجش از دور
حمیدرضا کشتکار
امان محمد کلته مدل سازی دانشگاه گیلان
صدیقه کیانی سلمی مخاطرات کاشان- دانشگاه کاشان- دانشکده برنامه ریزی و علوم جغرافیایی
مجید کیاورز مقدم سنجش از دور هیات علمی دانشگاه تهران
قاسم کیخسروی اقلیم شناسی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه شهید بهشتی
علی اکبر گرمسیری مهوار اقلیم شناسی دانشگاه هوایی شهید ستاری
لیلا گلی مختاری ژئومورفولوژی، ژئومورفومتری عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
امیر گندمکار گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
امیر گندمکار اقلیم شناسی گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
مسعود گودرزی اقلیم شناسی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
ابوالقاسم گورابی مورفوتکتونیک، تکتونیک فعال دانشیار دانشکده‎ جغرافیا، دانشگاه تهران
سعید گیوه چی دانشکده محیط زیست دکتری
کامران لاری اقلیم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
قاسم لرستانی استادیار دانشگاه مازندران
حسن لشکری اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
راضیه لک
الهام مبارک حسن مدل سازی، هواشناسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد اهواز
محمدرضا مباشری
عباس مترجم آب و سنجش از دور دانشگاه بوعلی سینا همدان
بابک متشرع زاده
صدرالدین متولی ژئومورفولوژی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
حمیدرضا متین فر سنجش از دور عضو هیئت علمی دانشگاه
فیروز مجرد اقلیم شناسی دانشیار اقلیم شناسی- دانشگاه رازی- کرمانشاه
علیرضا محب الحجه دانشیار گروه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محسن محسنی ساروی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
شیرین محمدخان ژئومورفولوژی دانشکده جغرافیا
وحید محمدنژاد استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه ارومیه
ابوطالب محمدی ژئومورفولوژی دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه تهران
بختیار محمدی اقلیم شناسی عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
جهانگرد محمدی
زینب محمدی همدیدی تهران – ولنجک –دانشگاه شهید بهشتی –دانشکده علوم زمین .مرکز سنجش از دور و GIs
زینب محمدی همدیدی پسادکتری دانشگاه شهید بهشتی
عبرت محمدیان ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی
یعقوب محمدی فر اقلیم شناسی استاد تمام گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی همدان
مجید محمودآبادی خاک ( از منظر جغرافیا و ژئومورفولوژی)، دامنه ها و فرسایش خاک، فرآیندهای بادی و لندفرم ها استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
داود مختاری ژئومورفولوژی عضو هیأت علمی/دانشگاه تبریز
عقیل مددی ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی-دکتری
انور مرادی ژئومورفولوژی دانش آموخته دکتری ژئومورفولوژی
عباس مرادی ژئومورفولوژی ساحلی، مخاطرات دانشگاه هرمزگان
محمد مرادی هواشناسی هواشناسی، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران
فاطمه مرادی پور ژئومورفولوژی
احمد مزیدی اقلیم شناسی عضو هیات علمی دانشگاه یزد
ابوالفضل مساعدی هیدرولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
سید ابوالفضل مسعودیان اقلیم شناسی استاد آب و هواشناسی، دانشگاه اصفهان، ایران
ناصر مشهدی
غلامعلی مظفری
صفر معروفی هیدرولوژی دانشگاه بوعلی سینا
جعفر معصوم پور سماکوش اقلیم شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه، دکترای اقلیم شناسی
مظاهر معین الدینی دانشگاه تهران - دانشکده محیط زیست
عباس مفیدی اقلیم شناسی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی
عباس مفیدی اقلیم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
معصومه مقبل اقلیم شناسی دانشگاه تهران
قاسمعلی مقتدری پیام نور اوز
علیرضا مقدم نیا دانشگاه تهران
مهران مقصودی ژئومورفولوژی دانشگده جغرافیا
ابراهیم مقیمی دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا
مریم ملاشاهی مناطق خشک استادیار
لیلا ملکانی هیدرولوژی دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مرند
بهرام ملک محمدی مدل سازی دانشیار گروه برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
امجد ملکی ژئومورفولوژی دانشگاه رازی. گروه جغرافیا
آرش ملکیان هیدرولوژی دکتری، دانشگاه تهران
مجید منتظری اقلیم شناسی استادیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان
علیرضا منصوریان استادیار گروه جغرافیای انسانی - دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
محمد مهدی مهارلویی سنجش از دور دانشگاه باهنر کرمان
قربان مهتابی شیراز مدل سازی عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
محمد مهدوی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
رسول مهدوی نجف آبادی ژئومورفولوژی عضو هیات علمی گروه مهندسی منابع طبیعی - دانشگاه هرمزگان
داریوش مهرشاهی ژئومورفولوژی هیات علمی بازنشسته گروه جغرافیا دانشگاه یزد
داریوشی مهرشاهی ژئومورفولوژی بازنشسته گروه جغرافیای دانشگاه یزد
سعید موحدی اقلیم شناسی عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا
سید حجت موسوی ژئومورفولوژی استادیار ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
سید فرهاد موسوی هیدرولوژی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
مهدی مومی پور آب و سنجش از دور هیات علمی
ابراهیم میرزایی مدل سازی
رسول میرعباسی نجف آبادی هیدرولوژی استادیار دانشگاه شهرکرد
سید حسین میر موسوی اقلیم شناسی هیات علمی گروه جغرافیا ی دانشگاه زنجان
سیدحسین میرموسوی اقلیم شناسی دانشیار دانشگاه زنجان
مرتضی میری اقلیم شناسی
محمدحسین ناصرزاده اقلیم شناسی، هواشناسی استادیار آب و هواشناسی هیات علمی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
حمیدرضا ناصری مرتع داری دانشگاه تهران
محسن ناصری آب و سنجش از دور، هیدرولوژی استادیار دانشگاه تهران
پدرام ناوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مدیر تضمین کیفیت
غلامرضا نبی بیدهندی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
اسماعیل نجفی ژئومورفولوژی استادیار جغرافیای دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان
محمد سعید نجفی اقلیم شناسی عضو هیئت علمی پژوهشکده منابع آب، موسسه تحقیقات آب، وزارت نیرو، تهران
علی نصیری
حمید نظری پور اقلیم شناسی مرکز بین المللی علوم،تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
علی اکبر نظری سامانی
حسین نظم فر مدل سازی عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
سارا نظیف دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران- دکتری مهندسی عمران- مهندسی آب
حامد نقوی سنجش از دور دانشگاه لرستان
حسین نگارش
سعید نگهبان ژئومورفولوژی دانشیارژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشگاه شیراز
ایرج نوری اقلیم شناسی دانشگاه فرهنگیان
محمدرضا نیکپور هیدرولوژی گروه مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی
کمال الدین نیکنامی
علی اصغر هدائی ژئومورفولوژی هیئت علمی موسسه آموزش عالی هلال ایران وابسته به جمعیت هلال احمر
رسول همتی اقلیم شناسی گروه آموزشی جغرافیایی طبیعی، دانشکده اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی سازمان هواشناسی کشور، اداره کل هواشناسی اردبیل
حامد وحدتی نسب دانشیار گروه باستان شناسی/دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا وفایی نژاد سنجش از دور عضو هیأت علمی/دانشگاه شهید بهشتی
عباسعلی ولی مناطق خشک استاد دانشگاه کاشان
خلیل ولیزاده کامران اقلیم شناسی دانشگاه تبریز
قربان وهابزاده کبریا 2 دانشیار گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
داریوش یاراحمدی اقلیم شناسی دانشگاه لرستان، گروه جغرافیا
حجت الله یزدان پناه اقلیم شناسی هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
محمد یزدی زمین شناسی ـ رسوب شناسی گروه زمین شناسی. دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
طلعت یساری اقلیم شناسی گروه فیزیک. دانشگاه زابل. زابل . ایران
مجتبی یمانی دانشگاه تهران
حسین یوسفی هیدرولوژی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
یدالله یوسفی اقلیم شناسی دانشگاه مازندران