-----------------------------------------

پژوهش‌های جغرافیای طبیعی

 

خلاصۀ استاندارد: Phys Geog Res

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی (همراه با چکیدۀ انگلیسی)

سیاست داوری: دوسوکور

نرخ پذیرش: 20%

میانگین زمان داوری: 6 هفته

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات

 


          

 

                                    

 


 

 

شماره جاری: دوره 51، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 389-544 

5. صحت‏سنجی ماسک ابر سنجندة مادیس با معرفی ماسک ابر ناحیه‌ای براساس داده‌های سنجندة AVHRR‏

صفحه 447-468

الهام قاسمی‌فر؛ منوچهر فرج‌زاده اصل؛ یوسف قویدل رحیمی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی