آمارنامه مقالات(تعداد مقالات)

 

 

پژوهش‌های جغرافیای طبیعی

 

خلاصۀ استاندارد: Phys Geog Res                                                           ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی (همراه با چکیدۀ مبسوط انگلیسی)                           سیاست داوری: دوسوکور

ضریب تأثیر در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  (Q1  :(ISC               نرخ پذیرش: 24%   

 وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات                                      میانگین زمان داوری: 6 هفته  

نویسنده مسئول مقاله می بایست عضو هیات علمی باشد و مقاله توسط ایشان به مجله ارسال گردد. همچنین نویسنده مسئول از ایمیل رسمی (دانشگاهی) برای پیگیری و مکاتبات مقاله خود استفاده کند.

مجله پژوهش‌های جغرافیای طبیعی جهت صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری از نرم افزارهای مشابه یاب استفاده می کند.

  این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons:BY-NC است.

این نشریه در پایگاه‌ها و شبکه های اجتماعی  ISC، SID، Magiran ،Noormags، CIVILICA، Google scholar، Linkedin نمایه می‌شود.

                

                                 AUT Journal of Mathematics and Computing - Indexing and Abstracting

 


 

 

شماره جاری: دوره 52، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 515-687 

مقاله کامل

1. ارزیابی پایگاه داده بازکاوی ERA- Interim در ارزیابی توزیع زمانی-مکانی و روند تندی باد در شرق ایران

صفحه 515-533

10.22059/jphgr.2021.303215.1007518

محمد هاشم زاده؛ قاسم عزیزی؛ مصطفی کریمی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ علی اکبر شمسی پور


2. تحلیل واکنش تعادلی رودهای منطقة دامغان در برابر رخدادهای تکتونیکی و فرسایشی با استفاده از مدل SPL

صفحه 535-551

10.22059/jphgr.2021.303347.1007521

مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ محمدرضا قاسمی؛ سیدمحمد زمان زاده؛ فاطمه کیارستمی


5. برآورد محصول و کاه گندم دیم با استفاده از تصاویر Landsat-OLI

صفحه 589-604

10.22059/jphgr.2021.282725.1007396

میلاد باقری؛ علی درویشی بلورانی؛ سعید حمزه؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی


ابر واژگان