نویسنده = هوشنگ قائمی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سینوپتیکی بارش‎های شدید در استان اصفهان

دوره 44، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 99-116

حسن لشکری؛ هوشنگ قائمی؛ زهرا حجتی؛ میترا امینی