نویسنده = پریسا کهخامقدم
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی امکان بهره‌گیری از انرژی باد در استان سیستان و بلوچستان

دوره 49، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 441-455

پریسا کهخامقدم؛ معصومه دلبری


2. برآورد الگوی پراکنش مکانی سرعت باد برای پتانسیل‌یابی تولید انرژی بادی در ایران

دوره 48، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 265-285

معصومه دلبری؛ پریسا کهخامقدم؛ احسان محمدی؛ تارخ احمدی