نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل مطالعات تغییر اقلیم در ایران

دوره 53، شماره 1، بهار 1400، صفحه 37-74

10.22059/jphgr.2021.301111.1007528

مهری اکبری؛ وحیده صیاد


2. اثر کوه‌های زاگرس بر چرخندهای بارش‌زای ایران

دوره 50، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 639-653

10.22059/jphgr.2019.245032.1007142

فاطمه ستوده؛ بهلول علیجانی؛ محمد سلیقه؛ مهری اکبری