نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش جهت دامنه در تولید رواناب و رسوب سازند‏های گچساران و آغاجاری

دوره 53، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 235-248

10.22059/jphgr.2021.313859.1007576

حمزه سعیدیان؛ حمیدرضا مرادی؛ سادات فیض نیا؛ نادر بهرامی فر