کلیدواژه‌ها = منطق فازی
تعداد مقالات: 4
1. مدل‏ سازی و پایش پدیده خشک‌سالی در جنوب غرب ایران با استفاده از شاخص جدید فازی

دوره 51، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 673-692

10.22059/jphgr.2019.278613.1007358

وحید صفریان زنگیر؛ بهروز سبحانی؛ صیاد اصغری


2. اولویت‌بندی محورهای مناسب برای احداث سد زیرزمینی در حوضۀ آبخیز دوست‌بیگلو

دوره 48، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 645-659

10.22059/jphgr.2016.60834

اباذر اسمعلی عوری؛ محمد گلشن؛ کیوان خرمی


3. پهنه‎بندی پتانسیل سیل خیزی حوزه‎ی‎ آبخیز اخترآباد با استفاده از روش تحلیل سلسله‎مراتبی فازی

دوره 44، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 131-152

10.22059/jphgr.2012.30246

آرش ملکیان؛ اصغر افتادگان خوزانی؛ غدیر عشوری نژاد


4. تعیین حقابه زیست‎محیطی دریاچه‎های طشک و بختگان با استفاده از روش طبقه‎بندی C - میانگین فازی

دوره 43، شماره 77، زمستان 1390، صفحه 21-37

ایرج تیموری؛ احمد پوراحمد؛ لیلا حبیبی؛ فاطمه سالاروندیان