کلیدواژه‌ها = توزیع ویبول
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی امکان بهره‌گیری از انرژی باد در استان سیستان و بلوچستان

دوره 49، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 441-455

پریسا کهخامقدم؛ معصومه دلبری


2. برآورد الگوی پراکنش مکانی سرعت باد برای پتانسیل‌یابی تولید انرژی بادی در ایران

دوره 48، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 265-285

معصومه دلبری؛ پریسا کهخامقدم؛ احسان محمدی؛ تارخ احمدی


3. امکان‎سنجی استفاده از انرژی باد در استان های اردبیل و زنجان

دوره 46، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 261-274

مجید رضایی بنفشه؛ سعید جهانبخش؛ یعقوب دین پژوه؛ مرضیه اسمعیل پور