کلیدواژه‌ها = توزیع ویبول
برآورد الگوی پراکنش مکانی سرعت باد برای پتانسیل‌یابی تولید انرژی بادی در ایران

دوره 48، شماره 2، تیر 1395، صفحه 265-285

10.22059/jphgr.2016.59368

معصومه دلبری؛ پریسا کهخامقدم؛ احسان محمدی؛ تارخ احمدی


امکان‎سنجی استفاده از انرژی باد در استان های اردبیل و زنجان

دوره 46، شماره 3، آبان 1393، صفحه 261-274

10.22059/jphgr.2014.52131

مجید رضایی بنفشه؛ سعید جهانبخش؛ یعقوب دین پژوه؛ مرضیه اسمعیل پور