کلیدواژه‌ها = آنتروپی
تعداد مقالات: 3
1. حساسیت‌پذیری اکوریژن‌های خراسان رضوی به بیابان‌زایی بر پایۀ ارزیابی چرخۀ حیات

دوره 48، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 305-320

10.22059/jphgr.2016.59372

مینا شیروی؛ عادل سپهر؛ ابوالفضل مساعدی؛ ناصر پرویان


2. توسعة بهینة شبکة باران‌سنجی با استفاده از روش کریجینگ و آنتروپی در محیط GIS (مورد مطالعه: حوضة آبریز کرخه)

دوره 46، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 445-462

10.22059/jphgr.2014.52996

حسنعلی فرجی سبکبار؛ هادی محمودی میمند؛ سارا نظیف؛ رحیم علی عباسپور