دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

لازم به ذکر است مقالاتی که تایید شده نهایی(آماده به انتشار) هستند، چنانچه سردبیر عدم صلاحیت چاپ مقاله ای را اعلام نمایید طبق مصوبه هیأت تحریریه، مقاله از جریان کار خارج می گردد.

مقاله کامل

1. تحلیل اقلیمی و بررسی توفان های گرد و غبار در خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

10.22059/jphgr.2021.301969.1007515

سید ابوالفضل مسعودیان؛ محسن عراقی زاده


2. برآورد پارامتر شدت زلزله در منطقه گسل با استفاده از داده‌های حرارتی سنجش از دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

10.22059/jphgr.2021.323677.1007617

محمدرضا سراجیان مارالان؛ آرش کریمی زارچی


3. پیش‌بینی عمق نوری آئروسل ماهواره‌ای با استفاده از داده‌کاوی پارامترهای اقلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1400

10.22059/jphgr.2021.318600.1007591

مسعود سلیمانی؛ میثم ارگانی؛ رامین پاپی؛ فاطمه امیری


4. مکان یابی اسکان موقت مبتنی بر مخاطره سیل در شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.22059/jphgr.2021.320333.1007602

مرضیه بذرافکن؛ مهران مقصودی؛ ابوالقاسم گورابی؛ مجتبی یمانی


5. روابط بیوژئومورفولوژی بین پوشش گیاهی، خاک و عناصر لندفرمی ( مطالعه موردی حوضه حبله رود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22059/jphgr.2021.324212.1007619

زهرا عادلی؛ منیژه قهرودی؛ حسن صدوق


6. واکاوی جزیره گرمایی رویه‌ی زمین در شهرهای اورمیه و تبریز و ارتباط آن با وردش‌های پهنه‌ی آبی دریاچه‌ی اورمیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

10.22059/jphgr.2021.326499.1007627

محمد دارند؛ مسعود مرادی


7. پایش تغییرات فصلی تالاب میقان با استفاده از داده های سنجش از دور رادار، حرارتی و اپتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

10.22059/jphgr.2021.322649.1007610

سارا عطارچی؛ سعید حمزه؛ محمد حسین حجاریان


8. بررسی پراکنش فصلی و روند بی هنجاری دمای سطح زمین روز و شب ایران با استفاده از داده‌های سنجنده MODIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22059/jphgr.2021.323144.1007615

محمود احمدی؛ زهرا سادات سید میرزایی؛ عباسعلی داداشی رودباری


9. بررسی تغییرپذیری فضایی ـ زمانی بارش سالانه و بیشینه بارش روزانه در غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

10.22059/jphgr.2021.316722.1007590

داریوش یاراحمدی؛ عاطفه میرمریدی؛ حمید میرهاشمی