دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
لازم به ذکر است مقالاتی که تایید شده نهایی(آماده به انتشار) هستند، چنانچه سردبیر عدم صلاحیت چاپ مقاله ای را اعلام نمایید طبق مصوبه هیأت تحریریه، مقاله از جریان کار خارج می گردد.

مقاله کامل

1. تحلیل اقلیمی و بررسی توفان های گرد و غبار در خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

10.22059/jphgr.2021.301969.1007515

سید ابوالفضل مسعودیان؛ محسن عراقی زاده


2. ارزیابی تکتونیک فعال حوضه دینور (غرب ایران) با استفاده از تحلیل پارامترهای مورفومتریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

10.22059/jphgr.2021.308020.1007548

سعید نگهبان


3. نقش جهت دامنه در تولید رواناب و رسوب سازند‌های گچساران و آغاجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

10.22059/jphgr.2021.313859.1007576

حمزه سعیدیان؛ حمیدرضا مرادی؛ سادات فیض نیا؛ نادر بهرامی فر


4. تعیین شرایط آب و هوایی آویشن دنایی و مراحل فنولوژیک آن به منظور کشت در مناطق مختلف جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

10.22059/jphgr.2021.301939.1007512

مرضیه مجدبرزکی؛ جواد خوشحال دستجردی؛ فاطمه سفیدکن؛ محمدلباسچی لباسچی؛ علی براتیان


5. پهنه بندی ریسک شکل گیری فروچاله های گچی در سازند گچساران، با استفاده از مدل فازی مطالعه موردی : دشت جابر بدره ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

10.22059/jphgr.2021.311337.1007561

حمیده غلام حیدری؛ مژگان انتظاری؛ حاجی کریمی


6. بررسی ویژگی‌های رخ داد پدیده ی گردوخاک خراسان بزرگ در دوره ی گرم سال و شبیه‌سازی مسیر آن توسط مدل HYSPLIT (دوره ی آماری 2017-2000)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

10.22059/jphgr.2021.294599.1007466

الهام مبارک حسن؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ ابراهیم فتاحی؛ فائزه نوری


7. مطالعه و تحلیل مکان گزینی نیروگاه‌های خورشیدی در استان آذربایجان شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

10.22059/jphgr.2021.296749.1007482

امیر طاحونی؛ میثم ارگانی


8. برآورد پارامتر شدت زلزله در منطقه گسل با استفاده از داده‌های حرارتی سنجش از دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

10.22059/jphgr.2021.323677.1007617

محمدرضا سراجیان مارالان؛ آرش کریمی زارچی


9. ارزیابی پویایی تپه‌های ماسه‌ای حاشیه پلایای دامغان (کویر حاج علی قلی) با استفاده از تکنیک تداخل سنجی تفاضلی راداری و طبقه بندی شیء گرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1400

10.22059/jphgr.2021.284841.1007417

عباسعلی افضلی؛ مجتبی یمانی؛ محمد شریفی کیا؛ شیرین محمدخان


10. پیش‌بینی عمق نوری آئروسل ماهواره‌ای با استفاده از داده‌کاوی پارامترهای اقلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1400

10.22059/jphgr.2021.318600.1007591

مسعود سلیمانی؛ میثم ارگانی؛ رامین پاپی؛ فاطمه امیری


11. بررسی مخاطرات دما در استان کرمانشاه با تاکید بر یخبندان و امواج سرمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1400

10.22059/jphgr.2021.313183.1007570

رضا برنا؛ جمال پرویز؛ فریده اسدیان