تحلیل پهنه‌های مناسب توسعه اکوتوریسم در استان کردستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ویژگی‌های اقلیمی، جغرافیایی و توپوگرافی، شرایط کم نظیر اکولوژی، پوشش مرتعی و جنگلی، منابع آب زیاد، مناطق سرسبز، حیات وحش و شکارگاه‌های متعدد استان کردستان از جاذبه‌های قوی توریستی و گردشگری منطقه محسوب می‌شود. در این تحقیق با به‌ کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی، از مجموع منابع و جاذبه‌های توریستی استان، پتانسیل پهنه‌های مناسب فعالیت‌های اکوتوریستی کوهنوردی و صخره‌نوردی، دامنه‌نوردی، طبیعت گردی و مشاهده چشم‌اندازهای زیبا، طبیعت درمانی، اسکی و ورزش‌های زمستانی، ورزش‌های آبی و ماهیگیری بررسی شده‌‌اند. به همین منظور لایه‌های اطلاعاتی مورد نیاز شامل نقشه‌های سطوح ارتفاعی، شیب، پوشش گیاهی، سطوح آبی، رودخانه‌ها و نقشه چشمه‌های معدنی تهیه و طبقه‌بندی گردید. سپس با تلفیق و همپوشانی لایه‌های اطلاعاتی در محیط GIS، با استفاده از مدل بولین پهنه‌های مناسب هر کدام از موارد بررسی شده تعیین گردید. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که حدوداً 80 درصد از پهنه استان دارای پتانسیل‌های لازم برای توسعه انواع فعالیت اکوتوریستی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Possibility Study of Ecotourism Development Zones in Kurdistan Province Using Geographic Information System (GIS)

چکیده [English]

The climatic, geographic and topographic characteristics, ecological conditions, forest and pastures, strong water resources, high vegetation, wild life and various hunting areas of Kurdistan province are strong tourist centers. In this research using GIS potential of suitable zones for claiming, rocking, ranging, visiting the nature, thermal spring, ski and winter sport, water sports and fishing were studied. Based on objectives of research all the needed data including altitude, slope, vegetation, water resources, rivers and thermal spring gathered and classified. Then with overlay the data layers in GIS environment using Boolean model, suitable zones for each of ecotourism areas were determined. Result of this study indicates about 80 percent of total area on Kurdistan province have potential to develop of various touristy activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • Kurdistan
  • Zonation
  • Geographic Information System